Polityka Prywatno艣ci

Polityka Prywatno艣ci

 1. Administratorem danych jest
  Bellwether Event Piotr Komorowski z siedzib膮 w Pi膮tnicy, Nag贸rki 27, NIP 7182136587(zwana dalej: 鈥濬irm膮鈥).
 2. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce dane Klienta:
  nazwisko i imiona,
  adres e-mail,
  telefon,
  adres zamieszkania i kod pocztowy,
  W przypadku, gdy uczestnikiem us艂ugi s膮 dzieci, przetwarzane s膮 dane zar贸wno ich, jak i ich rodzic贸w. Administrator przetwarza r贸wnie偶 adres e-mail, telefon oraz imi臋 odbiorcy newslettera. Dla pracownik贸w zesp贸艂 przetwarzanych danych wynika z przepis贸w kadrowych.
 3. Cele przetwarzania danych
  sprzeda偶 Us艂ug b臋d膮cych przedmiotem oferty,
  dor臋czanie mailing贸w informacyjnych i reklamowych,
  organizowanie seminari贸w i warsztat贸w online,
  organizacja konferencji i spotka艅 edukacyjnych,
  dzia艂alno艣膰 edukacyjna i wspieranie pasjonat贸w w biznesie.
 4. Do danych osobowych maj膮 dost臋p wszyscy cz艂onkowie zespo艂u Firmy. Dost臋py do poszczeg贸lnych kategorii os贸b rozdzielone s膮 poprzez ograniczenie uprawnie艅 technicznych wej艣cia do wsp贸lnego dysku lub folderu. Zewn臋trznie do danych osobowych dost臋p maj膮 nast臋puj膮ce podmioty:
  https://www.google.pl,
  https://www.facebook.com,
  https://www.bellwetherevent.com,
  https://www.zabawnywodzirej.pl,
  https://www.djfanta.pl,
  https://www.boskieimprezy.pl,
  Ksi臋gowo艣膰 zewn臋trzna Jarosik Dorota Biuro Rachunkowe
  Polityka prywatno艣ci ka偶dego z tych podmiot贸w mie艣ci si臋 na ich stronach podanych powy偶ej.
  Powy偶sze podmioty jako znajduj膮ce si臋 w obszarze EOG lub na li艣cie PrivacyShield przestrzegaj膮 przepis贸w z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporz膮dzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zosta艂y umowy powierzenia, przewa偶nie w formie aktualizacji ich regulamin贸w.
 5. U偶ytkownik korzysta z nast臋puj膮cych praw:
  Prawo do cofni臋cia zgody 鈥 cofni臋cie zgody mo偶e jednak uniemo偶liwi膰 dalsze korzystanie z us艂ug, kt贸re zgodnie z prawem Administrator 艣wiadczy膰 mo偶e jedynie za zgod膮. Ponadto cofni臋cie zgody nie powoduje, 偶e przetwarzanie danych osobowych do momentu cofni臋cia by艂o niezgodne z prawem.
  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 鈥 je艣li Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik mo偶e wnie艣膰 sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Je偶eli sprzeciw oka偶e si臋 zasadny, a Administrator nie b臋dzie mie膰 innej podstawy prawnej do przetwarzania danych 鈥 usunie dane b臋d膮ce przedmiotem sprzeciwu.
  Prawo do usuni臋cia danych (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) 鈥 Administrator na 偶膮danie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przesta艂y by膰 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w kt贸rych by艂y przetwarzane. Administrator zastrzega, 偶e mo偶e zachowa膰 pewne dane osobowe w zakresie niezb臋dnym do kopii zapasowych lub cel贸w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 oraz relacji z organami pa艅stwowymi.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 鈥 w przypadku kwestionowania prawid艂owo艣ci danych oraz legalno艣ci lub niezb臋dno艣ci ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  Prawo dost臋pu do danych 鈥 Administrator zobowi膮zuje si臋 do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, je艣li ma ono miejsce. W takim przypadku U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 uzyskania kopii danych i dost臋pu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych 偶膮danych.
  Prawo do sprostowania danych 鈥 Administrator na 偶膮danie U偶ytkownika lub Klienta zobowi膮zuje si臋 do sprostowania danych (dla danych nieprawid艂owych) oraz ich uzupe艂nienia (dla danych niekompletnych).
  Prawo do przenoszenia danych 鈥 na 偶膮danie u偶ytkownika lub Klienta Administrator wy艣le, w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do 偶膮daj膮cego lub bezpo艣rednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
  Ponadto U偶ytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator zapewnia realizacj臋 uprawnie艅 poprzez napisanie maila na adres [email protected] okre艣laj膮c czytelnie, w tytule, z jakiego prawa U偶ytkownik chce skorzysta膰. Administrator po otrzymaniu wiadomo艣ci w ci膮gu 30 dni zrealizuje 偶膮danie.
 6. Przechowywanie danych
  Okres przechowywania danych, nie b臋dzie kr贸tszy, ani偶eli wynika z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa (z ustaw szczeg贸lnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowo艣ci, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, czy ustawy o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych.
  Dane odbiorc贸w newslettera przechowywane b臋d膮 do wniosku o ich usuni臋cie,
  Dane Klient贸w przechowywane b臋d膮 do up艂ywu okresu przedawnienia roszcze艅 z ich tytu艂u.
  Firma zobowi膮zuje si臋 do niszczenia powsta艂ych tymczasowo dokument贸w zawieraj膮cych dane osobowe (np. Lista uczestnik贸w konkretnego eventu lub zaj臋膰) oraz dba艂o艣ci o obieg danych i ich minimalizacj臋 zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynno艣ci Przetwarzania.
  Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.